Vila dům Na Vinici

Zpět na projekty

Bytový dům má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nosný systém objektu je železobetonový monolitický. Stropní desky jsou obousměrně pnuté a dle potřeby doplněny trámy, atikami apod. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří žb sloupy a stěny. Od 2.NP jsou svislé nosné konstrukce zděné. Nad 1.PP jsou navrženy vibroizolace. Balkony jsou navržené jako konzoly, kotvené do žb desek přes izonosníky. Objekt je založen na vrtaných pilotách a na základové desce. Spodní stavba je navržena jako vodonepropustné konstrukce – bílá vana.

Developer
PSN s.r.o.
Architekt
OFSTONE s.r.o
Generální projektant
OFSTONE s.r.o
Stupeň dokumentace
DPS, DD
Odkaz

Galerie

Další reference