Bytový dům Žalanského

Zpět na projekty

Bytový dům je tvořen jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vaznicovým krovem. Nosná konstrukce objektu je železobetonová monolitická ve vyšších patrech kombinovaná se zdivem. Nosný systém podzemního podlaží je navržen ze železobetonových stěn, sloupů a železobetonových stropů. Stropní konstrukce jsou žb monolitické křížem armované desky. Stropní desky jsou dle potřeby doplněny trámy, průvlaky, věnci, atikami apod. Svislé nosné konstrukce jednotlivých podlaží půdorysně úplně nekoresponduji se svislými konstrukcemi nižších podlaží, proto jsou žb stropní desky z části navržené jako přechodové. Deska galerie ve 3.NP je plechobetonová, uložená na ocelové konstrukci. Krov je tvořený dřevěnými krokvemi, ocelovými vaznicemi, ocelovými výměnami/nosníky a ocelovými sloupy. Objekt je založen hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách a základové desce.

Developer
COLOR CUBE, s.r.o.
Architekt
Atelier A Praha, s.r.o.
Generální projektant
Arch.Design project s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD

Galerie

Další reference