Kdo jsme

Projekční statická kancelář OLYMPIA project s.r.o. byla založena počátkem roku 2008. Náš vyvážený pracovní tým je složen ze zkušených projektantů, kteří pracují v uvedené oblasti již řadu let a mladších pracovníků přinášejících potřebné inovativní postupy. Při projektování využíváme nejmodernější technické a softwarové vybavení.

Společnost OLYMPIA project s.r.o. se zaměřuje na pozemní stavby. Většina našich projektů je z okruhu občanských a průmyslových staveb jako jsou bytové domy, kancelářské a polyfunkční budovy, komerční centra, logistické areály, průmyslové haly, vily a rodinné domy apod. Zabýváme se také rekonstrukcemi. Navrhujeme železobetonové, ocelové, zděné a dřevěné nosné konstrukce. Nosné konstrukce budov navrhujeme včetně základů ať už hlubinných nebo plošných. Při návrhu speciálních konstrukcí (hlavně zakládání a zesilování žb konstrukcí) spolupracujeme se specialisty pro danou problematiku.

Naší snahou je poskytovat kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci na vysoké odborné úrovni, s důrazem na realizovatelnost a rychlost výstavby.

Naše společnost vsází na standardní, ověřená řešení a zároveň usiluje o inovativní projektová řešení, která spojují požadavky investorů s představami architektů. Snažíme se, aby spolupráce na projektech probíhala efektivně napříč všemi profesemi a ekonomická náročnost navržených konstrukcí byla co nejnižší.

Naší hlavní náplní je projektování nosných konstrukcí staveb, ideálně od studie až po realizaci a provádění autorských dozorů na stavbách. Našimi nejčastějšími zákazníky jsou architektonické a projekční kanceláře, dodavatelské firmy, developeři a investoři. Zpracováváme dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele, pro provedení stavby a dílenskou dokumentaci.

Ing. Matúš Hollý

Jednatel společnosti
  • +420 773 505 610
  • holly@olympiaproject.cz

Ing. Dušan Kováč

Jednatel společnosti
  • +420 773 505 609
  • kovac@olympiaproject.cz