Rezidence nad Černými Lesy

Zpět na projekty

Bytový dům je trojpodlažní nepodsklepený, půdorysného tvaru L s venkovním, částečně zastřešeným parkováním. Třetí nadzemní podlaží je ustupující. Nosná konstrukce objektu je navržena kombinovaná zděná a železobetonová monolitická. Objekt e založen plošně za základových pasech patkách a základové desce.

Developer
Český bytový fond s.r.o.
Architekt
Kreatier s.r.o.
Generální projektant
VMS Projekt, s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Odkaz

Galerie

Další reference