SAF Kamenice

Zpět na projekty

SAF Kamenice – Centrum vývoje supravodivých materiálů a diagnostiky má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Konstrukční systém podzemního podlaží objektu je železobetonový monolitický. Stropní desky jsou převážně jednosměrně pnuté. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří stěny. Nadzemní podlaží je tvořeno podélnými ocelovými rámy propojenými ocelovými stropnicemi. Objekt je založen plošně na základové desce.

Investor
Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Architekt
ABTSMOLEN, spol. s r.o.
Generální projektant
Europrojekt, spol. s r. o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Generální dodavatel
PP 53, a.s.

Galerie

Další reference