Olympia Project

SPOLECNOST

CLOSE

INFO

DOWNLOAD

LINK

PRINT

INCREASE

DECREASE

PREVIOUS

NEXT

PLAY

PAUSE

Goldex

OLYMPIA PROJECT © 2015

Projekční statická kancelář OLYMPIA project s.r.o. vznikla na počátku roku 2008 transformací starší společnosti. Příchodem nových společníků došlo k jejímu dynamickému rozvoji. Tento trend dále pokračuje díky iniciativnímu přístupu všech pracovníků firmy. Náš vyvážený pracovní tým je složen ze zkušených projektantů, kteří pracují v uvedené oblasti již řadu let a mladších pracovníků přinášejících potřebné inovativní postupy. Při projektování využíváme nejmodernější technické a softwarové vybavení.

Společnost OLYMPIA project s.r.o. se zaměřuje na pozemní stavby. Většina našich projektů je z okruhu občanských a průmyslových staveb jako jsou bytové domy, kancelářské budovy, komerční centra, hotely a pod. Navrhujeme nosné konstrukce budov včetně základů ať už hlubinných nebo plošných. Převážná část konstrukcí, které jsme doposud navrhovali, jsou železobetonové, ocelové, popř. dřevěné nosné konstrukce objektů pozemních staveb.

Naše společnost usiluje o inovativní projektová řešení, která spojují požadavky zákazníků s představami architektů. Snažíme se, aby spolupráce na projektech probíhala efektivně a ekonomická náročnost navržených konstrukcí byla co nejnižší.


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.